REFERANSEPROSJEKTER

Røysåsen, Moss

This slideshow requires JavaScript.

År: 2014 – 2017
Oppdragsgiver: AS Betongbygg
Type arbeider: Grunn- og sprengningsarbeider, utvendig VA-anlegg og utomhusarbeider

Skarmyra, Moss

This slideshow requires JavaScript.

År:
Oppdragsgiver:
Type arbeider: Grunnarbeider, prosjektering og utførelse av utvendig VA-anlegg og utomhusarbeider

Værste Brygge, Fredrikstad

This slideshow requires JavaScript.

År: 2014-2017
Oppdragsgiver: Backe Østfold AS
Type arbeider: Grunnarbeider, VA-anlegg og utomhusarbeider

Gamle Stadion, Fredrikstad

This slideshow requires JavaScript.

År: 2012 – 2018
Oppdragsgiver: Backe Østfold AS
Type arbeider: Grunnarbeider, utvendig VA-anlegg og utomhusarbeider

Williams Caravan, Råde

This slideshow requires JavaScript.

År:
Oppdragsgiver: AS Betongbygg
Type arbeider: Opparbeidelser av tomtearealer, Grunnarbeider for bygning, prosjektering og utførelse av VA-anlegg og utomhusarbeider

Storgata 5, Fredrikstad

This slideshow requires JavaScript.

År: 2016 – 2017
Oppdragsgiver: Betonmast Østfold AS
Type arbeider: Utlasting av byggegrop, grunnarbeider og utvendig VA-anlegg

Sandbakken Flerbrukshall, Sarpsborg

 

This slideshow requires JavaScript.

År: 2016-2018
Oppdragsgiver: Metacon AS
Type arbeider: Prøvegraving for grunnundersøkelser, Grunnarbeider, prosjektering av utvendig VA-anlegg og utomhusarbeider.